Arkeologiska rapporter 2005

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid
2005:01 AU Korparp 1:4, Ölmstad. Arkeologisk förundersökning inför bostadsbyggnation. Ölmstad Jönköping A-M Nordman 3
2005:02 AU1 Lägesrapport. Naturgas Mellansverige, etapp II. Från Byarum i Vaggeryds kommun till länsgränsen mot Östergötland i Tranås kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Flera Vaggeryd, Jönköping, Aneby och Tranås F Engman 52
2005:03 AU Utanför Ryhovs herrgård. Inför ny fjärrvärmeledning genom Ryhovsområdet (pdf, 19 MB, nytt fönster) > Ljungarum Jönköping J Ameziane 12
2005:04 AU2 Erstad 11:2. Schaktning inför byggnation av två fritidshus Visingsö Jönköping J Ameziane 5
2005:05 AU1 Slå ett slag för arkeologin. Inför planerad bostadsbebyggelse och golfbana inom fastigheten Odensjö 7:7 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Barnarp Jönköping H Hylén 36
2005:06 FU Häreryd 1:1. Undersökning av skadad stenåldersboplats, RAÄ 36 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Gnosjö Gnosjö J Gustafsson 12
2005:07 FU En härd och en härdgrop. Inför nybyggnation av bostadshus inom Österskog 1:16 (pdf, 17 MB, nytt fönster) > Kulltorp Gnosjö J Ameziane 14
2005:08 AU1 Bränninge gård. Inför planerad golfbana (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Habo Habo J Borg & A Vestbö-Franzén 21

2005:09 AU1

Bronsålder och vägar i Gröndalsområdet. Utvidgning av bostadsområdet Gröndal (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

F Engman

11

2005:10 AU1

Röjningsrösen och kolning i Källarp. Inför planerad utökad bergtäkt på del av Källarp 1:3 (pdf, 212 KB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping

R Wennerberg

21

2005:11 UN

Boplatslämning från äldra järnålder. Arkeologisk undersökning av en härd i Vättersnäs, på fastigheten kvarteret Ungraren 22

Ljungarum

Jönköping

L Varenius

5

2005:12 AU

Boplatslämningar från äldre järnålder. Schaktkontroll i samband med nedläggning av fjärrvärme inom Vättersnäs (pdf, 318 KB, nytt fönster) >

Ljungarum

Jönköping

J Borg & L Kallerskog

16

2005:13 AU1

Historiska lämningar i Kråkegård. Utredning inför bostadsbyggande (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Bäckseda

Vetlanda

F Engman

9

2005:14 FU

Kumlaby Prästgård. Sökschaktgrävning i samband med ledningsdragning

Visingsö

Jönköping

A Ödéen

4

2005:15 AU2

Härd på den blivande lekplatsen. Inför planerad ny lekplats inom del av fastigheten Tenhult 24:47 (pdf, 482 KB, nytt fönster) >

Rogberga

Jönköping

R Wennerberg

10

2005:16 AU2

Gamlarp, område A2. Kartering av fossil åkermark och sökschaktsgrävning inför utbyggnad av industriområde (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Nässjö

Nässjö

J Borg

11

2005:17 FU

Grundmur Villstad kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 205 med anledning av ledningsdragning (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Villstad

Gislaved

A-M Nordman

10

2005:18 FU

Röset i Huskvarnaviken. Provgrävning i ett förmodat bronsåldersröse på fyra meters djup i Vättern (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Ljungarum

Jönköping

M Nordström & J Rönnby

16

2005:19 FU

Kvarteret Arkadien 3. Inför återbyggnation efter brand, inom fornlämning 50, Jönköpings stad

Ljungarum

Jönköping

S Haltiner Nordström

4

2005:20 AU

Sökschaktning i Röttle. Arkeologisk utredning inför husbyggnation på fastigheten Röttle 2:32

Gränna

Jönköping

L Häggström

5

2005:21 AU2

Väg 152 i Bredaryd. Inför ombyggnad av väg 152 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Bredaryd

Värnamo

M Lorentzon

6

2005:22 FU

RAÄ 35. Schaktkontroll i samband med nedläggande av jordkabel genom ett gravfält

Lommaryd

Aneby

J Borg

3

2005:23 UN

En järnåldersgård i Rogberga. Arkeologisk undersökning inför omläggningen av Rv 31 förbi Rogberga (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Rogberga

Jönköping

N Nilsson

126

2005:24 AU

Draftinge 5:5. Rutgrävning inför byggnation av gödselbrunn

Ås

Gislaved

J Gustafsson

4

2005:25 AU

Daräng. Inför planerad utvidgning av grustäkt inom fastigheten Daräng 2:3

Habo

Habo

H Hylén

 5

2005:26 FU

Helgabo-gravfältet. Efterundersökning av skadat gravfält RAÄ 36 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Mulseryd

Jönköping

A-M Nordman

19

2005:27 FU

Historisk kolning och förhistorisk odling. Inför ny sträckning och ombyggnad av länsväg 604 mellan Anderstorp och Hyltan (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Anderstorp och Gnosjö

Gislaved och Gnosjö

M Lorentzon

26

2005:28 AU2

Intet nytt i Repperda. Arkeologisk utredning inför breddning av lv 127 genom Repperda by

Allseda

Vetlanda

R Wennerberg

5

2005:29 FU

Schaktkontroll i Järnvägsparken. Inför omgestaltning av Emigrantplatsen i parken – fornlämning 134

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

6

2005:30 FU

Hånger ödekyrkogård. Schaktkontroll i samband med fornvårdsåtgärder inom RAÄ 17

Hånger

Värnamo

A-M Nordman

10

2005:31 FU

Boplatsspår och rösen. Förundersökning av två ytor inför utvidgning av industriområde (pdf, 695 KB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

J Borg

17

2005:32

Hammargårdsgravfältet. Återställning av två skadade gravar inom fornlämning nr 3

Torskinge

Värnamo

A-M Nordman

12

2005:33 FU

Gjuterigatan och Kyrkogatan. Schaktkontroll inför fjärrvärmedragning

Ljungarum

Jönköping

A-M Nordman

6

2005:34 FU

Habo kyrkogård. Schaktning inför nytt sprinklersystem

Habo

Habo

A-M Nordman

6

2005:35 FU

Schaktkontroll i Barnarpsgatan. Inför fjärrvärmedragning inom RAÄ 50

Ljungarum

Jönköping

A-M Nordman

6

2005:36 FU

"Det är nog inte bara en stensatt terrasskant". Inför utbyggnad av ladugård inom fornlämningsområdet till Raä 6, Lindersås socken

Linderås

Tranås

M Lorentzon

9

2005:37 FU

Ledningsschakt på Näshults kyrkogård. Schaktning för dränering

Näshult

Vetlanda

A-M Nordman

8

2005:38 UN

En vikingatida gravplats i norra Småland. Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 19, Bogla 1:35 i Rogberga socken och Jönköpings kommun med anledning av ombyggnad av Riksväg 31 förbi Rogberga kyrka (pdf, 9 MB, nytt fönster) > 

Rogberga

Jönköping

T Artelius & A Kristensson

361 

2005:39 FU

Kåperyd – ett skadat gravfält. Återställning av fornlämning 28 som skadats genom markberedning (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Månsarp

Jönköping

J Gustafsson & M Nordström

11

2005:40 AU1

Röjningsrösen i Södergården. Inför planerad utvidgning av Södergårdens industriområde (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Nässjö

Nässjö

A Kristensson

11

2005:41 AU

Gravplats en trappa ner. Tolv gravar och en guldgubbe påträffade i Brahekyrkans kor inför byggnation av en brandutrymningstrappa (pdf, 6 MB, nytt fönster) > 

Visingsö

Jönköping

K Jansson

 

2005:42 AU

I kullens förvar. Inför planerad exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Storegården 1:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > 

Bäckseda

Vetlanda

H Hylén

17

2005:43 AU2

Stolphus i Läsäng. Inför planerad fjärrvärmeledning mellan Torsvik och Eurostop, delen förbi Korsvägelyckan och Läsäng (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping

M Nordström & C B Pettersson

19

2005:44 FU/UN

Ett härdområde. Öggestorp 1:22, undersökning av en industritomt (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Öggestorp

Jönköping

J Ameziane

20

2005:45 FU

Optokabel i Tånnö. Kabeldragning genom ett höggravfält fornlämning 24

Tånnö

Värnamo

S Haltiner Nordström

4

2005:46

Gamla rådhuset. Kulturlager påträffat vid ledningsdragning för el, fornlämning 50

Ljungarum

Jönköping

S Haltiner Nordström

4

2005:47 AU/FU

Ett lyckat villospår. Inför planerad villabebyggelse inom stadsäga 65, Lockebo (pdf, 835 KB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

S Haltiner Nordström & H Hylén 

23

2005:48 FU

Bron vid Rumlaborg. Äldre kavelbro påträffad vid ledningsdragning och vägsänkning väster om Rumlaborg, fornlämning 26

Hakarp

Jönköping

K Jansson

5

2005:49 FU

Tre domarringar i Mullsjö. Förundersökning av RAÄ 13 inför byggande av ny GC-väg (pdf, 418 KB, nytt fönster) >

Nykyrka

Mullsjö

J Borg

16

2005:50 FU

Sofiakyrkans park. Schaktkontroll i samband med ledningsgrävning inom fornlämning 50

Ljungarum

Jönköping

A-M Nordman

12

2005:51 UN

Spår av keramikbränning? Analyser från ett härdområde i Öggestorp (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Öggestorp

Jönköping

J Ameziane

25

2005:52 AU1

Två dagar i Kohagen. Inför planerad bergtäkt på Runseryd 4:5

Forserum

Nässjö

I Röjder

5

2005:53 AU/FU

Förhistoriska spår vid Hakarp. Inför planerad villabebyggelse inom del av fastigheten Hakarp-Fagerslätt 1:251 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Hakarp

Jönköping

J Gustafsson & H Hylén

50

2005:54 AU

Sökschaktning i Betarp. Inför planerat jordbyte på fastigheten Betarp 1:17

Burseryd

Gislaved

L Häggström

4

2005:55 FU

Tingshuset i Eksjö. Nybyggnation för Tingshuset, kvarteret Boken, fornlämning 134, Eksjö stad

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

4

2005:56 FU

Fjärrvärme i Eksjö. Schaktkontroll inför fjärrvärmeserviser, fornlämning 134, Eksjö stad

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

4

2005:57 AU2

Vätterslund 1:1. Sökschaktning inför planerad husbyggnation

Ljungarum

Jönköping

I Röjder

7

2005:58 AU2

Äldre bebyggelse vid Fagerslätts gård. Inför planerad markexploatering inom Stensholm 1:425

Hakarp

Jönköping

J Ameziane

12

2005:59 AU2

Inför Södra vägen. Ny vägsträckning i utkanten av Nässjö

Nässjö

Nässjö

J Ameziane

5

2005:60 AU

Upplanda 10:1. Inför ny VA-ledning

Vetlanda

Vetlanda

J Borg

3

2005:61 AU

Stenålder i Stensåkra? Inför etablering av affärsverksamhet inom fastighet Stensåkra 3:2

Vetlanda

Jönköping

J Ameziane

4

2005:62 FU

Läsängshuset. Förundersökning av en boplats med långhus från järnålder inför dragning av fjärrvärmeledning (pdf, 21 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping

R Wennerberg

45

2005:63 AU2

Ekhagsmotet. Inför dragning av ny vattenledning

Ljungarum

Jönköping

R Wennerberg

6

2005:64 FU

Skadad domarring. Partiell undersökning av skadad domarring på gravfältet RAÄ 56

Haurida

Aneby

L Kallerskog

19