Arkeologiska rapporter 2003

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid

2003:01 FU & AU

Boplatslämning i Ramkvilla. Arkeologisk förundersökning och utredning inför planerad vattenledning inom fastigheten Nygård 1:4 (pdf, 172 KB, nytt fönster) >

Ramkvilla

Vetlanda

M Eriksson

11

2003:02 AU1+2

Fornlämningar i Nordbäcksområdet. Utredning inför etablering av ny industrimark öster om Gnosjö (pdf, 194 KB, nytt fönster) >

Gnosjö

Gnosjö

L Skanser

13

2003:04 FU

Förundersökning i Flahult. Arkeologisk förundersökning inför planerad exploatering inom fastigheten Flahult 21:1

Barnarp

Jönköping

L Skanser

4

2003:05 FU

IT-kabel i Eksjö. Schaktningar för it-kabel inom fornlämning 134, Eksjö stad

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

3

2003:06 FU

Bergvärme på Visingsö folkhögskola. Schaktövervakning inom fornlämning 11

Visingsö

Jönköping

S Haltiner Nordström

3

2003:08 AU

Gärahov 2:1. Utredning inför planerad exploatering inom Gärahov 2:1

Byarum

Vaggeryd

S Haltiner Nordström

3

2003:09 FU

Kvarteret Boken 12. Inför exploatering inom fornlämning 134, Eksjö stad

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

3

2003:10 FU

Gränna 5:1, 5:6. Inför nybyggnation inom Amiralsparken, Gränna

Gränna

Jönköping

S Haltiner Nordström

4

2003:11 AU

Öggestorp 3:59 och 3:65. Inför nybyggnation av Öggestorp 3:59, 3:65

Öggestorp

Jönköping

S Haltiner Nordström

4

2003:12 FU

Bredestads prästgård 1:1. Inför nybyggnation inom Bredestads prästgård 1:1

Bredestad

Aneby

S Haltiner Nordström

3

2003:13 AU2

Röjningsrösen, gravhög och boplatslämning på Vitarörs industriområde. Sökschaktning vid gravhögen RAÄ 31, boplatsläge A-D och sentida fossil åkermark (pdf, 756 KB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

N Ytterberg

 41

2003:14

Kulturhistorisk förstudie. Torsvik - Eurostop. Inför planerad fjärrvärmekulvert (pdf, 274 KB, nytt fönster) >

Barnarp och Ljungarum

Jönköping

L Skanser

12

2003:15 FU

Kulturlager i Eksjö. Stadslämningar i Södra Storgatan, fornlämning 134, inför VA-ledning

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

8

2003:17

Utvidgad utredning. Värmen. Undersökning inför åtgärder för miljö och vattenskydd

Hjälmseryd

Sävsjö

J Gustafsson

5

2003:19 FU

Vattugränd. Schaktningar för fjärrvärmeledningar inom fornlämning 50, Jönköpings stad

Ljungarum

Jönköping

S Haltiner Nordström

3

2003:20 AU2

Sökschaktning i Vä i Reftele. Inför husbyggnation på Vä 7:9

Reftele

Gislaved

N Ytterberg

6

2003:22

Antikvarisk kontroll. Kvarteret Bofinken. Eksjö stad, fornlämning 134, inför byggande av transformatorkiosk

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

4

2003:23 FU

Stora Torget och Kyrkparken. Schaktningar för va och el inom fornlämning 134, Eksjö stad

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

6

2003:24 FU

Norra Storgatan, Eksjö. Schaktningar för el- och tele-ledningar, fornlämning 134, Eksjö stad

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

3

2003:25 UN

Järnframställningsplats i Källarp. Ark. slutundersökn. av fossil åkermark, röjningsrösen och järnframställningsugn i samband med utvidgning av bergtäkt och matjordsupplag (pdf, 749 KB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping 

M Eriksson

31

2003:26 AU1

Samset. Inför planerad bostadsbyggnation (pdf, 371 KB, nytt fönster) >

Ljungarum

Jönköping

A-M Nordman & P Connelid

21

2003:27 AU2 & FU

Gamla och inte fullt så gamla saker i Gamlarp. Områden med fossil åkermark undersökta i Gamlarps industriområde (pdf, 857 KB, nytt fönster) >

Nässjö

Nässjö

N Ytterberg

34

2003:28 AU

Vrixlösa 4:9. Inför planerad utbyggnad av fritidshus

Visingsö

Jönköping

K Jansson

4

2003:29 AU

Vrixlösa 4:29. Inför planerad husbyggnation på Visingsö

Visingsö 

Jönköping

K Jansson

4

2003:30 FU

Gränna Torg. Omformning av Gränna Torg, fornlämning 79

Gränna

Jönköping

S Haltiner Nordström

4

2003:31 AU

Ekparken. Rosenlund 2:1 ett parkområde i Rosenlund

Ljungarum

Jönköping

P Nicklasson

7

2003:32 FU & UN

Järnåldersgården i Ekparken. Ark. för- och slutundersökn. av en boplats inför husbyggnation inom fastigheten Rosenlund 2:1 (pdf, 934 KB, nytt fönster) >

Ljungarum

Jönköping

L Skanser

73

2003:33 AU

Berghem 8:5, Skärstad 4:1. Sökschaktsgrävning inför nybyggnation av egnahem

Skärstad

Jönköping

L Varenius

7

2003:34 AU2

Dye. Utredning inför anläggandet av ny golfbana

Reftele

Gislaved

J Borg

3

2003:35 AU

Härdar i utförsbacke. Inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 (pdf, 130 KB, nytt fönster) >

Gränna

Jönköping

K Jansson

10

2003:36 Kompl. AU1

Riksväg 31. Inför planerad ny sträckning mellan Åkarp och Ryhov (pdf, 486 KB, nytt fönster) >

Rogberga och Ljungarum

Jönköping

F Engman

16

2003:37 AU

Herrestad. Sökschaktsgrävning inför planerad husbyggnation

Kärda

Värnamo

J Borg

3

 

2003:38 AU

Drömminge 3:2. Sökschaktning inför husbyggnation

Voxtorp

Värnamo

J Borg

3

 

2003:40

Murverk i dagen. Murverksdokumentation av sakristian i Habo kyrka

Habo

Habo

K Jansson

8

 

2003:41 AU

Ölmstad 5:42. Arkeologisk förundersökning inför husbyggnation inom fastigheten Ölmstad 5:42

Ölmstad

Jönköping

H Hylén

3

 

2003:42 FU

Ekhagen 3:1. Sökschaktning inför planerad byggnation inom Ekhagen 3:1

Ljungarum

Jönköping

S Björklund

3

 

2003:43 AU

En härd vid Kråkegård. Ark. utredning inför planerad installation av vattenledning vid fastigheten Kråkegård 1:9 (pdf, 236 KB, nytt fönster) >

Bäckseda

Vetlanda

H Hylén

16

pdf
Ladda ner

2003:44 AU

Kvarteret Göken 1. Inför husbyggnation inom kvarteret Göken 1, Gränna socken

Gränna

Jönköping

S Haltiner Nordström

3

 

2003:45 AU2

Lannakrysset. Undersökning i samband med byggnation av planskild korsning vid rv 27 och v 152

Bredaryd

Värnamo

J Gustafsson

10

 

2003:46 AU

Långstorp 1:19. Sökschaktning inför husbyggnation

Rydaholm

Värnamo

J Gustafsson

6

 

2003:47

Kulturhistorisk förstudie. Gasprojekt Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun (pdf, 688 KB, nytt fönster) >

 

Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo

F Engman

35

pdf
Ladda ner

2003:48 AU2

Skärstad-Ed 1:5. Arkeologisk utredning i samband med uppförande av villabebyggelse

Skärstad

Jönköping

F Engman

2

 

2003:49 AU

Väg F 134, Mo- Högabråten. Inför korsningsomläggning intill fornlämning 109

Åker

Vaggeryd

S Haltiner Nordström

4

 

2003:50

Kulturhistorisk förstudie. Alseda - Järnforsen. Inför ombyggnation av väg 127 (pdf, 563 KB, nytt fönster) >

Alseda, Skirö, Ökna och Järeda

Vetlanda och Hultsfred

J Borg & N Nilsson

24

pdf 
Ladda ner

2003:51 AU

Visingsborg 3:1. Inför planerad parkeringsplats vid Visingsö hamn

Visingsö

Jönköping

K Jansson

4

 

2003:52 AU

Visingsborg 3:4. Inför planerad minigolfbana på Visingsö

Visingsö

Jönköping

K Jansson

4

 

2003:53 AU1 & FU

Mitt i krysset. Inför byggandet av trafikplats och breddning av riksväg 32 i Bredestad (pdf, 202 KB, nytt fönster) >

Bredestad och Flisby

Aneby och Nässjö

J Borg &
F Engman

13

pdf
Ladda ner

2003:54 AU+FU I jakten på en boplats. Inför planerad bostadsbebyggelse inom delar av fastigheterna Stensholm 1:425 och Hakarp 1:123 (pdf, 15 MB, nytt fönster) > Hakarp Jönköping H Hylén 44

2003:55 FU

Äldre murar i Sandhems kyrka. Äldre gravkor påträffat vid dräneringsgrävningar runt Sandhems kyrka

Sandhem

Mullsjö

K Jansson

4

 

2003:56 AU

Sjogarp 1:3. Inför anläggande av bostadsområde

Habo

Habo

J Borg

8

 

2003:57 AU1+2

Härdar vid Galgen. Arkeologisk utredning i samband med ombyggnation av trafikplats Galgen

Gränna

Jönköping

F Engman

9

 

2003:58 AU1+2

Sökschaktsgrävning. Inför villabyggnation i kv Orvet 3

Ljungarum

Jönköping

A-M Nordman

3

 

2003:59 FU

Schaktkontroll vid Säby kyrkogård. I samband med uppförande av ny belysningsanläggning

Säby

Tranås

A-M Nordman

4

 

2003:60 FU

Ledningsdragning för fjärrvärme. Schaktkontroll i samband med borrning för bergvärme

Karlstorp

Vetlanda

A-M Nordman

4

 

2003:61 FU

En eldstad och brända ben - påträffade i vattenledningsschakt intill fornlämning 52, Smålandsstenars hembygdsgård

Villastad

Gislaved

M Nordström

4

 

2003:62 AU1

Jära 2:6. Inför planerad byggnation av motocrossbana (pdf, 117 KB, nytt fönster) >

Mulseryd

Jönköping

R Wennerberg

14

 pdf
Ladda ner

2003:63 AU2

Sökschaktsgrävning och kartering. I samband med ny sträckning av väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan (pdf, 372 KB, nytt gönster) >

Anderstorp och Gnosjö

Gislaved och Gnosjö

F Engman

15

 pdf
Ladda ner

2003:64 FU

Ledningsdragning VA. Antikvarisk schaktkontroll inför nedläggning av VA-ledning från Grännapäronet 1 till Gränna reningsverk

Gränna

Jönköping

A-M Nordman

3

 

2003:65 UN

Kulturlandskap från äldre järnålder i Öggestorp. Inför anläggandet av ny trafikplats i samband med omläggningen av riksväg 31 förbi Öggestorp (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Öggestorp

Jönköping

L Häggström,
A Kristensson & N Nilsson

148

 pdf
Ladda ner

2003:66 UN

Öggestorp och arkeologin 2003. Ark. undersökningar i Öggestorp med anledning av planerad omläggning av Riksväg 31. Sammanställning av artiklar och texter publicerade 2003

Öggestorp

Jönköping

L Häggström

72

 

2003:67

Kulturhistorisk förstudie. Vetlanda tätort. Inför fördjupad översiktsplan (pdf, 189 KB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

M Nordström

17

pdf
Ladda ner