Kulturlandskap

Kulturlandskapets skiftande uttryck. Foto: Jönköpings läns museum, flygfoto: Leif Gustafsson
Människan har ständigt påverkat sin miljö och omgivning. Resultatet är det vi kallar kulturlandskap. Beroende på markanvändning kan man tala om agrarlandskap, kustlandskap, stadslandskap eller industrilandskap Resultatet av markutnyttjandet är ofta en mosaik av olika landskapstyper som överlappar varandra.

Storskaliga projekt som vindkraftsparker eller vägbyggen berör ofta värdefulla landskapsområden med fornlämningar och kulturhistorisk bebyggelse. Länsmuseet utför kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser, där projektens påverkan på kulturvärdena i landskapet beskrivs och analyseras.

Vi betraktar kulturlandskapet ur ett långt tidsperspektiv. Arkeologer, byggnadsantikvarier och kulturgeografer undersöker olika sidor av landskapet för att förstå dess historiska utveckling. Detta görs med hjälp av äldre kartor, arkeologiska undersökningar, byggnadsinventeringar och naturvetenskapliga analyser.


Kontaktpersoner kulturmiljö:

Arkeologi

Mikael Nordström
tel: 036-30 18 39
mikael.nordstrom@jkpglm.se

Byggnadsvård

Anders Franzén
tel: 036-30 18 81
anders.franzen@jkpglm.se