Projekt: Kulturarv i länet

2017
Sommar och ungdomar på en brygga vid en sjö.
Projektet Kulturarv i länet vill att fler ska intressera sig för vad kulturarv kan vara. Vi riktar oss främst till barn och ungdomar mellan 10-16 år eftersom vi vill att de är med och bestämmer vad vi ska spara och bevara från vår tid till kommande generationer. Foto: Jens Johnsson
Vi vill öka intresset och engagemanget för länets kulturarv genom att skapa fler publika aktiviteter i länet. Vi vill också veta vad du och andra länsbor anser att kulturarv kan vara.

Tack vare extra projektmedel har vi anställt en verksamhetsutvecklare som undersöker hur vi kan interagera med dig och övrig befolkning i länet. Projektet pågår ett år och startade hösten 2016.

Vi vill också bygga upp en verksamhet i en våra verkstäder i museibyggnaden där du kan fördjupa dig i länets källor. Denna verkstad kommer ingå i den nya kulturhistoriska basutställningen som vi planerar att öppna under 2018.

Målgrupp 10–16 år

På uppdrag av Region Jönköpings län ska vi arbeta med barn och unga. Det är därför naturligt att skolan och den pedagogiska verksamheten är extra viktig i projektet. Alla är välkomna men vi riktar oss främst till ungdomar mellan 10–16 år.

Förarbete pågår

Hittills har vi arrangerat olika workshoppar och publika aktiviteter både med vuxna länsinvånare och med skolungdomar. Projektet ger oss möjlighet utveckla nya metoder att arbeta med kulturarv i länet.

Var med och gör avstamp

Tänk på att du har möjlighet att påverka vad som kan uppfattas som kulturarv. Det som vi berättar om och sparar idag blir historia för kommande generationer. Håll utkik här på hemsidan för att se var vi är och om du önskar delta.

Pilotprojekt i Värnamo

Projektets första kulturarvsmötesplats planerar vi tillsammans med Värnamo kommun att erbjuda i Gummifabriken i Värnamo. En plats dit du ska kunna komma om du är nyfiken eller vill engagera dig. Här vill vi utveckla kulturarvsengagemanget.
Kulturarvsmötesplatsen i Värnamo är ett pilotprojekt som ger oss erfarenhet ifall vi får möjlighet att öppna fler mötesplatser på andra platser i vårt län. Målet är att samverka och interagera tillsammans med befolkningen i hela länet.

Verksamhetsutvecklare hembygdsrörelsen

Museet har även haft förmånen att projektanställa en verksamhetsutvecklare för hembygdsrörelsen som också berörs av  projektet.


Verksamhetsutvecklare Projekt: Kulturarv i länet

Porträttbild.

Anna Lindahl, verksamhetsutvecklare kulturarv, telefon 036-30 18 28, e-post anna.lindahl@jkpglm.se