Byggnadsvård

En ruin.
Bild 1: Motiv från Röttle. Bild 2: Visingsborgs slottsruin. Bild 3: Bårebo missionshus. Bild 4: Knutstorps herrgård. Bild 5: Gislaveds gummifabrik. Bild 6: Kvarteret Trädgården i Eksjö.
Museets byggnads-antikvarier arbetar med att värna och vårda länets bebyggelsearv och att sprida kunskap om och intresse för detta.

Vårt verksamhetsområde är mångsidigt och spänner från medeltid till modernism. Röda stugor och vita funkisvillor, medeltida kyrkomurar och broar i armerad betong, slottsruiner och fabriksskorstenar. De tillhör alla vår bebyggelsemiljö och kan berätta om olika tiders samhällsförhållanden och levnadsvillkor, om tekniska resurser och estetiska ideal.

Enligt samhällets mål ska kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärkas. Länsmuseets kunskap behövs i detta sammanhang, i allt från kommunernas planering till restaureringar av byggnader med kulturvärden.

Vill du veta mer om det dagliga arbetet med länets kulturmiljöer?
Följ byggnadsantikvarierna på bloggen!

Omslag till broschyr.

Läs mer om byggnadsvård och om vad vi kan erbjuda i vår broschyr. Klicka på länken nedan.
Byggnadsvårds (pdf, 624 KB, nytt fönster) >