Sagaholm

Ett av norra Europas viktigaste slutna fynd av hällristningar
Hösten 1971 undersöktes en av Sveriges märkligaste bronsåldersgravar strax söder om Jönköping, i vad som idag är Ljungarums industriområde.

Gravhögen var till stora delar bortgrävd redan innan undersökningen, framför allt på grund av att den använts som täkt. Inget återstod av själva gravgömman. Högen, som var drygt 20 meter i diameter och uppbyggd av sandiga grästorvor, visade sig ha tre kantkedjor, den inre och yttre i form av klumpstenar och den mittersta bestående av fint tillhuggna sandstenshällar. Hällarna lutade svagt utåt med en fantastiskt fin passning till varandra. Sandstenshällarna och den yttre kantkedjan var täckta med ett ca 3 meter brett stenbräm.

När man upptäckte att flera av sandstenshällarna var försedda med hällristningar var sensationen ett faktum. Av de 46 återstående hällarna i kantkedjan var 15 ristade med skepp, hästar, hjortdjur och människofigurer. Hur många ristade hällar som ursprungligen funnits i kantkedjan vet vi inte, men i en intilliggande jordkällare påträffades efter undersökningen ytterligare tre sandstenshällar med figurer.

De ristade sandstenshällarna har ingått i en gravritual, där begrepp som återfödelse, inte minst genom solens ständiga pånyttfödelse, och skapelsemyter är centrala.

Sagaholmshögen var en av ett dussintal stora gravhögar som funnits i södra Vätterbygden. De stora gravhögarna vittnar om en rik bronsåldersbygd med kopplingar till bland annat Visingsö. Mellan 1932 och 1940 undersöktes fem gravhögar inför anläggandet av Jönköpings flygplats. Högarna var samtliga mer eller mindre plundrade, men kunde ändå dateras till bronsåldern genom fynd. Idag finns tre högar kvar som minner om de människor som befolkade trakten för mer än tretusen år sedan – Lustigkulle på Liljeholmen, Domarhögen i Gräshagen och Dödskallehöjden i Råslätt.

Bilder på Sagaholmshällarna

Se fler bilder på Sagaholmshällarna. Klicka på länken nedan för att komma till bilderna. 

En ristning på en sten.

Sagaholmshällarna >


Köp Sagaholmsboken
i museets webshop

 Bokomslag på boken Sagaholm.

 

 

 

 

 

 

Sagaholm hällristningar och gravritual (Museets webshop) >
av Joakim Goldhahn

Boken utkom 1999 i ett samarbete mellan Jönköpings läns museum och Umeå universitet.

Pris 100 kr