Arkeologi

Bild 1: Boerydsgravfältet i Månsarp. Bild 2: Drakarör i Gryteryd. Bild 3: En fångstgrop i Gustaf Adolf. Bild 4: Runsten i Tångerda i Vetlanda. Bild 5: Hålvägar – del av Eriksgatuleden i Sandhem. Bild 6: Södra gravfältet på Visingsö. Bild 7: Åsenhöga ödekyrkogård.
Museets arkeologer arbetar med att undersöka, dokumentera och värna länets kulturarv i form av forn- och kulturlämningar samt att sprida kunskap och intresse för dessa. Verksamhetsområdet är mångsidigt och omfattande och spänner från äldsta stenålder till idag.

Tack vare arkeologin vet vi idag ganska mycket om den förhistoriska människans livsvillkor, deras boplatser, näringar och förhållande till döden. Spåren är många gånger inte synliga ovan jord, utan åtkomliga först genom arkeologiska undersökningar. Monument i jord och sten reser sig fortfarande i landskapet där de utgör en källa till kunskap likväl som fascinerande och mäktiga upplevelser. Gravfält med domarringar och stensättningar, odlingsrösen, borgruiner, milstenar, kolbottnar och hålvägar är alla en del av vårt förflutna.

Enligt samhällets mål ska kulturhistoriska likväl som konstnärliga och estetiska värden i våra kulturmiljöer tas tillvara och utvecklas. Den kunskap som finns på Jönköpings läns museum är viktig i detta sammanhang, i allt från samhällsplanering till förmedling av kulturmiljöernas betydelse.

Vill du veta mer om arbetet med länets kulturmiljöer och våra pågående arkeologiska uppdrag?
Följ arkeologerna på bloggen! Länk till bloggen hittar du här nedanför.
https://arkeologijonkoping.wordpress.com/ >