Stadsvandringar

En folksamling på en innergård. Husen mot gården är gula med stående träpanel.
Många byggnader och platser bär på intressanta historier. Det kan vara byggnader vi passerar dagligen men som vi inte reflekterat över.
Att sprida kunskap om regionens kulturmiljöer och bebyggelsehistoria är ett av länsmuseets samhällsuppdrag. Genom föredrag, stadsvandringar och visningar vill vi väcka intresse och engagemang för kulturvärdena i vår gemensamma miljö.

Vandringar och visningar av kulturbyggnader återkommer regelbundet som en del av länsmuseets programverksamhet. Vi erbjuder därutöver föredrag och visningar på beställning, för föreningar och andra intresserade. Jönköpings bebyggelsehistoria är ett av våra specialområden, men vi kan erbjuda program inom många andra ämnesområden, exempelvis;

- 1900-talsarkitektur i länet
- småländsk trähusindustri – historia och samtid
- tapetens historia

Anlita oss för kulturhistoriska skyltar

Länsmuseet anlitas av kommuner och länsstyrelse för att producera underlag till kulturhistoriska skyltar. Uppdragens omfattning kan variera från enbart textframställning till framtagning av hela skyltprogrammet med digitalt original, illustrationer, stativ och montering.

Kontakta oss för  information och kostnadsförslag.


Kontakt:

Anders Franzén

projektkoordinator

036-30 18 81

anders.franzen@jkpglm.se

 

Kulturhistoriska skyltar

 

Tecknad illustration över en fabrik. Svart vit.

Länken nedanför är ett exempel på en skylt som länsmuseet framställt.
Kolladan - ett minne från järnbruksepoken i Ohs bruk (pdf, 2MB, nytt fönster) >