Rådgivning

En kvinna med ficklampa sitter på en mur i ett gammalt hus.
Byggnadsantikvarie Britt-Marie Börjesgård undersöker spismurens skick.
Planerar du exempelvis att måla om fasaderna på ditt trähus eller lägga om ett sticketak? Vilken färgtyp är lämpligast och vilken kulör är historiskt riktig? Vem kan tillverka takstickor och hur skall de spikas?

Länsmuseets byggnadsantikvarier kan erbjuda rådgivning i dessa och andra byggnadsvårdsfrågor. Vi har kunskaperna om äldre byggnadsteknik och om byggnadstraditionen i länet. Vi kan också förmedla kontakt med hantverkare och specialister på praktisk byggnadsvård.

Vissa frågor kan vi besvara per telefon eller E-post. Skicka din fråga och helst också ett par bilder till oss. Mer omfattande rådgivning med besiktning på platsen utför vi i allmänhet mot arvode.


Kontakt:

Anders Franzén

projektkoordinator

036-30 18 81

anders.franzen@jkpglm.se