Kulturhistoriska utredningar och förstudier

Bakom en trasig gul-mönstrad tapet syns en målad bård i vitt, rött och svart mot en brun botten.
Dekorationsmåleri påträffat vid tapetdokumentation i en byggnad från 1800-talets mitt.
När förändringar planeras i skyddade byggnader, kulturmiljöer och landskap fordras idag kvalificerade kunskapsunderlag inför besluten.

Länsmuseets kulturmiljöavdelning utför byggnadsundersökningar och kulturhistoriska utredningar på uppdrag av bland annat kommuner, församlingar, länsstyrelser och andra myndigheter Det kan gälla allt från att förbättra tillgängligheten i kulturbyggnader till vägbyggen, vindkraftsparker och kommunala översiktsplaner. Kulturmiljöavdelningens breda kompetensprofil borgar för helhetssyn och hög kvalitet i våra utredningar. 

Utredningar, förstudier och andra större uppdrag utförs i regel på konsultbasis. Kontakta oss för frågor och offert.