Anlita oss inom byggnadsvård

En uppriven trävägg inuti ett hus. På golvet ligger det rester av tapeter och av väggen.
Länsmuseets antikvarier har gedigna kunskaper om länets byggda kulturarv. Vi arbetar för att kulturmiljöer och kulturbyggnader skall bevaras, vårdas och brukas på ett ansvarsfullt sätt.

De byggnadsantikvariska uppgifterna har stor spännvidd, alltifrån att lämna byggnadsvårdsråd till privatpersoner till att leverera kunskapsunderlag för kommunernas samhällsplanering. Enklare rådgivning utför vi kostnadsfritt. Utredningar och andra kunskapsunderlag genomförs i allmänhet på konsultbasis.


Länsmuseet är medlem av BARK – Byggnadsantikvarisk regional krets, som är ett nätverk vars syfte är att utveckla byggnadsantikvarisk verksamhet bland regionalt verksamma museer.
Logga med texten bark.

Samtliga handläggande byggnadsantikvarier är certifierade enligt Boverkets regelsystem Cetifierad sakkunnig avseende kulturvärden, nivå kvalificerad. Länk till sidan hittar du nedan.

Certifierade sakkunnig avseende kulturvärden, nivå kvalificerad (RISE:s hemsida) >


Kontakt:

Anders Franzén

projektkoordinator

036-30 18 81

anders.franzen@jkpglm.se