Kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser

En åker med hö-rullar på. Bakom åker syns det berg där det står en borg.
Kulturlandskap i förändring. Vindkraft vid Brahehus.
Vi utför kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser inför alla typer av markexploateringar.

Kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser används ofta som planeringsunderlag inför exploateringar som berör stora områden. De ger en övergripande kunskapsbild av kulturmiljöer och landskap utifrån ett långt tidsperspektiv – från stenålder till nutid. Om de används i ett tidigt planeringsskede underlättas den fortsatta planläggningen och projekten kan anpassas efter landskapets värden.

Utifrån arkiv- och litteraturstudier, kartanalys och fältbesiktning gör vi en karaktärisering av kulturmiljö och landskap i det aktuella området. Det kulturhistoriska planeringsunderlaget utgör en viktig del av planeringsprocessen och används bland annat i miljökonsekvensbeskrivningar.

Kontakta oss för frågor och offert. 


Läs mer i våra foldrar om "Landskapets värden" respektive "Vindkraft och landskapets värden".

Framsida av foldern Landskapets värden. På är det grönt gräs med en trästuga. Bakom stugan står det massor av granar. 
Landskapets värden (pdf, 4MB, nytt fönster) > 

 

Framsida av foldern Vindkraft och landskapets värden. På foldern är det grönt gräs med en trästuga. Bakom trästugan står det massor av granar.

Vindkraft och landskapets värden (pdf, 404 KB, nytt fönster) >


Kontakt

Mikael Nordström

Enhetschef

Telefon 036-30 18 39

mikael.nordstrom@jkpglm.se