Inmätning

En man med mätutrustning vid en stensamling i skogen.
Inmätning av skador efter stormen Gudrun.
Digital inmätning och kartbearbetning ingår som en viktig del i det arkeologiska arbetet och vi har samlat på oss stor erfarenhet av detta utifrån de uppdrag vi utfört.

Vi arbetar både med totalstation och GPS (med nätverks-RTK) vilket gör att vi kan åta oss alla typer av arbeten, allt från utsättning av punkter till områdesbegränsningar och inmätningar. 


Kontakt

Mikael Nordström

Enhetschef

Telefon 036-30 18 39

mikael.nordstrom@jkpglm.se