Exkursioner och kurser

27 varmt klädda personer ute i en skog som lyssnar på när en person pratar.
Exkursion vid kulturreservatet Åsens by.
För skolklasser och andra grupper anordnar vi gärna exkursioner. Det kan till exempel vara en heldagsexkursion med kunnig guide i din hembygd eller på den vackra och fornlämningstäta Visingsö.

Vi anordnar också kurser efter dina önskemål, som kan fokusera på lokal eller regional kulturmiljö och arkeologi. Kurserna kan bestå av både föreläsningar och fältexkursioner tillsammans med museets medarbetare.

Kontakta oss för frågor och offert.


Kontakt

Mikael Nordström

Enhetschef

Telefon 036-30 18 39

mikael.nordstrom@jkpglm.se