Arkeologi vid Rosenlunds herrgårdspark

Nu är det äntligen dags att undersöka hur mycket som finns kvar av Baron Posses herrgårdspark från slutet av 1700-talet.

Under ca fyra veckor från 24 april till slutet av maj kommer Jönköpings läns museum att göra en arkeologisk förundersökning av parken. Tidigare har hela parken karterats med så kallad georadar då trädgårdsgångar, planteringsgropar och resterna efter två stensatta terrasser, så kallade parterrer, kommit fram i anslutning till herrgården. Nu ska fyra större områden inom parken delundersökas.

Förhoppningsvis kommer vi att få veta mera om hur den gustavianska parken i Jönköping har sett ut under sin glansperiod.

Läs mer i vår blogg (nytt fönster) >