Kurs om Jönköpings historia

Stormaktsstaden Jönköping på Folkuniversitetet
Bild som visar vy över Jönköping
Jönköping från öster, träsnitt av L. de Vylder 1853.
Hur såg det ut när Jönköping var en stormaktsstad? Kan vi se påverkan från den tiden i dagens Jönköping? Nu finns chansen att få veta mer om en spännande tid i vår historia.

I samarbete med länsmuseet anordnar Folkuniversitetet i höst kursen "Stormaktsstaden Jönköping". Kursen tar avstamp i boken med samma namn som utkom 2014. Bilden av framförallt stormaktstidens Jönköping har på många sätt förändrats och fördjupats med arkeologins hjälp de senaste decennierna. Länsmuseets arkeologer Ann-Marie Nordman och Claes Pettersson är kursledare under de åtta kurstillfällena. I kursen ingår även besök vid länsmuseets stadshistoriska utställning och magasin samt en stadsvandring.

 

Kursstart är 21 september 2016. Läs mer och anmäl dig hos Folkuniversitetet.

Stormaktsstaden Jönköping (Folkuniversitetet) > 


Boken Stormaktsstaden Jönköping


Läs mer om boken Stormaktsstaden Jönköping här:
Stormaktsstaden Jönköping >