Äldre åkermark vid Hultet

Hur har platsen använts genom tiderna?
En skog som visar ett röjningsröse i genomskärning.
Röjningsröse i genomskärning
Inom fastigheten Hultet 1:1, som ligger strax intill Sörängsrondellen i Nässjö, förbereder Nässjö kommun för en ny detaljplan. Under ett par veckor har därför tre arkeologer från länsmuseet undersökt platsen.

Inom det här området finns fornlämningar som är spåren av äldre tiders brukande av jorden. Vi brukar kalla dessa lämningar fossil åker och de syns ovan jord som röjningsrösen, terrasskanter och röjda ytor.


Kunskapen vi hoppas få om den här platsen är hur den har använts, till vad och under vilka tidsperioder. Undersökningen genomförs genom att vi tar bort vegetationsskiktet inom delar av området och gräver ett tvärsnitt genom vissa av röjningsrösena och terrasskanterna. För att ta tillvara områdets historia dokumenterar vi med hjälp av fotografering, beskrivning och insamling av prover.

Nu är grävdelen avslutad, men efterarbetet med analyser, tolkningar och avrapportering tar vid.  

Kontaktperson: Anna Ödeén, arkeolog, tel 036-30 18 36