Nya tider – nya vägar

En å rinner genom en tunnel. Tunneln är gjord av stenblock. Omkring står det träd med gröna blad.
En gammal stenvalvsbro som ligger intill Rv 40. Den berörs dock inte av breddningen av vägen, utan kommer att vara kvar.
Trafikverket planerar att bredda Riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö och göra en mötesfri (1+2) väg. Förutom det finns det också planer på att bygga en ny förbifart söder om Eksjö.

Det är anledningen till att vi arkeologer inventerade en korridor utmed Riksväg 40 och ett större område söder om Eksjö i juni tidigare i år. När vi inventerar och gör det vi kallar en utredning etapp 1, letar vi efter forn- och kulturlämningar genom att gå ute i skog och mark. Det är inte bara synliga lämningar vi söker, det kan också röra sig om lägen som är bra för förhistoriska boplatser. Under vår inventering fann vi ett antal sådana lägen. På ett par av dem har tidigare stenyxor och flintaföremål hittats vilket visar att människor har vistats i området.

Nu i höst kommer vi att gå vidare med vår utredning och göra etapp 2. Det innebär att vi med grävmaskin lägger sökschakt för att söka efter till exempel förhistoriska boplatser men också yngre lämningar som torp eller backstugor. Platserna för torpen har vi funnit i äldre kartor. Vi kommer också att gräva provrutor för hand för att söka flinta och kvarts – spåren efter de allra äldsta boplatserna, de från stenåldern.

Anna Ödeén, arkeolog, tel: 036-30 18 36Bild från Inventeringsarbetet

En kvinna står i en skog. Kvinnan har på sig en jacka med reflexer samt orangea byxor.
I inventeringsarbetet ingår att mäta in alla lämningar vi hittar digitalt, här görs det med en hand-gps.
Klicka på bilden så öppnas den i ett större format >

Pdf:er av rapporterna från de tidigare utredningarna: