Jernkontoret till länsmuseet

Fyra arkeologer undersöker ett område.
Lundströms plats 2007: Arkeologisk undersökning av grophus anlagt för järnsmide på 1200-talet.
Jernkontorets forsknings-projekt ”Järnet och riks-bildningen” besöker Jönköpings läns museum för att diskutera vilken roll järnet har haft för samhällsutvecklingen i Sverige och i orter som Jönköping.

Idag, torsdagen den 3 oktober besöker medlemmar ur Jernkontorets forskningsprojekt Järnet och riksbildningen” Jönköping.

Projektet studerar järnets roll som samhällsomvandlare i Sverige och Jönköpings stad har sannolikt spelat en stor regional roll i den äldsta järnhanteringen.

Elva projektmedlemmar, med dess ledare Bengt Berglund, kommer tillsammans med fem arkeologer från Jönköpings läns museum besöka två järnframställningsplatser i Barnarp och därefter att diskutera Jönköpings stads roll i den tidigmedeltida järnframställningsprocessen utifrån de senaste grävningsresultaten i och runt Jönköping.