Rådgivning och utbildning

Vi ger råd och kan även erbjuda kortare kurser om skadeförebyggande vård och förvaring samt lämplig hantering av bemålade föremål och miljöer, lämpliga för exempelvis kyrkvaktmästare.

Inom länsmuseet finns sakkunniga byggnadsantikvarier och arkeologer, en viktig tillgång i vårt arbete, liksom länsmuseets stora arkiv.


Kontaktperson konservering

Gunnel Rosenquist
Projektkoordinator
Tel: 036-30 18 69
gunnel.rosenquist@jkpglm.se