Konservering på museet

Välkomna att följa konservatorernas ateljéarbete
En kvinna står böjd över ett bord. Hon undersöker ett föremål.
Konserveringsarbete pågår.
Från museets övervåning ser du genom glasväggen rakt in i konserveringsateljén och kan följa pågående arbeten. Ateljén är välutrustad och föremålen förvaras tryggt i säker och klimatstyrd lokal.

På ateljén konserverar vi oftast flerhundraåriga föremål och skulpturer från svenska kyrkan, men även konstföremål från privatkunder. Här inne utförs också viss vård och konservering av museets egna samlingar, vilka består av en mängd föremål i olika material.

Välkommen att kontakta oss om du behöver vill ha ett kostnads- eller åtgärdsförslag eller vill veta mer om vad vi kan erbjuda dig.


Kontaktperson konservering

Gunnel Rosenquist
Projektkoordinator
Tel: 036-30 18 69
gunnel.rosenquist@jkpglm.se