Konservering och restaurering

Reva i duk.
Allt material bryts ned. Slitage, ålder, olyckor och klimat påverkar hur fort det går. Konservatorns uppgift är att förebygga, minimera eller fördröja skador och nedbrytning och samtidigt bevara föremålen så långt det är möjligt i oförändrat skick.

Konservering

Exempel på konservering och förebyggande arbete är ytrengöring, fästning av ytskikt, stabilisering av strukturmaterial och mögelsanering. Målsättningen är att minimera skador och bevara föremålet utan att förändra det, lägga till eller censurera tidigare ingrepp.

Restaurering

Ofta ingår även restaurering i uppdragen. Restaurering innebär att skadade och förändrade partier i mer eller mindre utsträckning återfår ett mer ursprungligt utseende, ibland av estetiska skäl. Exempel på restaurering och är retuschering, komplettering av lister eller andra detaljer. I vilken grad restaurering utförs beror bland annat på föremålets/objektets funktion och bevarandestatus, beställarens önskemål och antikvariska krav.

Arbetsmiljön

Arbeten utförs på plats eller i museets välutrustade ateljé, där god belysning, mikroskop, punktutsug och justerbara arbetsbord erbjuder en god arbetsmiljö och de mest varierande konserveringsuppdrag kan utföras med hög arbetssäkerhet. Museet har även en klimatstyrd och för ändamålet inredd lastbil för säker transport av föremål till och från museets ateljé.


Kontaktperson konservering

Gunnel Rosenquist
Projektkoordinator
Tel: 036-30 18 69
gunnel.rosenquist@jkpglm.se