Dokumentation

Man på ett träkors är placerat på golvet. En fotograf placerar kameran nära korset.
Fotograf Göran Sandstedt fotograferar detaljer för att förmedla i vilket skick träkorset befinner sig i.
Alla konserveringsuppdrag dokumenteras för framtiden. Vilken slags dokumentation och i vilken omfattning den bör göras är till vissa delar beroende på uppdragets art.

I vissa fall är arbetet av stor kulturhistorisk eller vetenskaplig betydelse och speciella metoder kan vara använda. I andra fall kan arbetet vara mer av underhållskaraktär och kan beskrivas .

Gemensamt vid dokumentationerna är att objekten och arbetsprocessen fotograferas och beskrivs genom ord och bild. Rapporten skickas till beställaren och arkiveras tillsammans med bildmaterialet i länsmuseets arkiv. Vid tillståndsärenden distribueras rapporten till ytterligare instanser i enlighet med länsstyrelsens villkor.


Kontaktperson konservering

Gunnel Rosenquist
Projektkoordinator
Tel: 036-30 18 69
gunnel.rosenquist@jkpglm.se