Besiktning och dokumentation

En kvinna skrapar bort färg på en vägg under ett tak.
Konservatorn Gunnel Rosenquist befinner sig här på hög höjd när hon skrapar bort färg på en fasad.
En förundersökning kan innehålla allt från beskrivning av befintliga ytor, undersökning och beskrivning av tidigare ytskikt, materialanalyser och utprovning av metod och material till genomgång av historiska källor och arkiv.

Av detta gör vi en nulägesbeskrivning med sammanställning av kulturhistoriska värden, tidigare åtgärder och historik men även en redogörelse för resultaten av eventuella analyser och materialutprovningar. Förundersökningens resultat utgör grunden i ett kommande åtgärdsprogram. Museet utför även kulturhistoriska utredningar och upprättar vård- och underhållsplaner.


Vid erbjuder också hjälp till andra institutioner och museer vid avsyning av konstföremål till utställningar, både inför nedpackning och efter uppackning.

Vid bidrags- och tillståndsärenden kan museet anlitas för antikvarisk medverkan, men också för teknisk besiktning vid konservatorsarbeten.