Åtgärdsprogram

En förundersökning eller besiktning leder oftast till ett program med beskrivning över vad som behöver åtgärdas och varför samt hur arbetet ska utföras.

Åtgärdsprogrammet kan sedan användas som underlag vid prioritering och planering av konserveringsinsatser. För Svenska kyrkan är dokumentet nödvändigt vid ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen och ekonomiskt bidrag hos stiftet.

Ett åtgärdsprogram med detaljerade arbetsbeskrivningar kan användas som del i förfrågningsunderlag vid eventuellt anbudsförfarande.


Kontaktperson konservering

Gunnel Rosenquist
Projektkoordinator
Tel: 036-30 18 69
gunnel.rosenquist@jkpglm.se