Anlita oss inom konservering

Olyckshändelser inträffar och klimatet kan också orsaka skador. Material åldras och slits vid hantering och användning. Behöver du hjälp med en trasig eller smutsig tavla, med vägg- och takmålningar där motivet börjar flagna eller har fläckar, med revor och hål i tapeter i gammelstugan? Ansvarar du för stora konstsamlingar och behöver hjälp att överblicka skador och åtgärdsbehov för en klok prioritering och fördelning av resurser?

Vi har i mer än 50 år arbetat med bevarandefrågor och konservering av det bemålade kulturarvet för att det ska kunna brukas och vara tillgängligt nu och i framtiden. Museets konservatorer har lång och bred erfarenhet inom konservering och restaurering av exempelvis bemålade träskulpturer och stafflikonst, tak- och väggmålningar, kalkmålningar och tapeter. Museet bedriver en modern konserveringsverksamhet med hög kvalitet i välutrustade lokaler.


Kontaktperson konservering

Gunnel Rosenquist
Projektkoordinator
Tel: 036-30 18 69
gunnel.rosenquist@jkpglm.se