Norra Unnaryds kyrka

Konservering av inventarier och inredning i träkyrkan i Norra Unnaryd

Redan tidigare har den gamla altartavlan åtgärdats, nu är konservator på plats i kyrkan och konserverar altaruppsats, predikstol, läktarbröstning, väggmålning och lite andra småföremål.

vit byggnad med stort tak. häckar och gravstenar omkring.

Norra Unnaryds kyrka sedd från sydväst. Foto Ninni Ekre.


Bemålad träskulptur på vägg med delar av musikinstrument

Skulpterad dekoration i skuret och bemålat trä som tidigare satt på orgelläktarens bröstning. Foto Ninni Ekre.

Färgrik och detaljerat skuren träinredning

Predikstolen är från 1738 och tillverkad av bildhuggaren Niklas Kihlman. Foto Ninni Ekre.