Marums kyrka

Marums kyrka utanför Skara rustas upp.

När taket är färdigmålat konserverar vi väggmålningar och inventarier. På väggarna finns målningar från flera olika tidsperioder, allt från 1100-talet till 1700-talet. Inventarierna spänner också över flera århundraden. Interiören är i dag präglad av 1930-talets restaurering. Vid konserveringen stabiliseras lösa skikt och delar, väggar och föremål rengörs och mögelsaneras, putsskador repareras.

Rader av bänkar på var sida om en mittgång inuti en kyrka. Mörka väggar.

Interiör åt väster. Foto Gunnel Rosenquist.

grå vägg med en målning av en liten figur

I bakre hörnet i kyrkan smyger en liten filur på väggen ovanför det målade draperiet. Foto Gunnel Rosenquist.


Omålad träskulptur föreställande sittande kvinna.

Madonna från 1300-talet. Foto Gunnel Rosenquist.

Vid en vägg finn skulpterade bemålade prydnader på kyrkans altare.

Interiör mot öster. Altaruppsatsen är i stort sett nytillverkad på 1930-talet, med äldre delar som förebild. Foto Gunnel Rosenquist.

Kors med en figur på. Bakgrunden är mörkblå

Krucifix från sent 1700-tal. Foto Gunnel Rosenquist.