Tuna kyrka

Föremål som inte används måste skötas och förvaras under goda förutsättningar

Med hjälp av museets konservatorer har Tuna kyrka ställt iordning och förbättrat förvaringen för en del av sina föremål som just nu inte är i användning.


metallhylla mot en trävägg. Reprulle på golvet

Städning och omplacering gör att förvaringen blir bättre och mer lättskött. Foto Bibi Pålenäs.