Norra Solberga nya kyrka

Valvmålningar, begravningsvapen och andra föremål har konserverats

Konserveringen har både handlat om saltskadade limfärgsmålningar på puts som nu lagats och retuscherats, och om bemålade träinventarier med spjälkande färg och förgyllningar och en oljemålning med nedbrutet och blinderat ytskikt.

träföremål målat med många olika färger

Alliansvapen med stora skador i ytskikten. Foto Ninni Ekre.


valvformat tak målat med många färger.

Skador av saltvittring. Foto Bibi Pålenäs.

Tavla med tre personer på

Del av den äldre altarmålningen. Ytan har förändrats och är blinderad. Foto Bibi Pålenäs.

Träöremål Träföremål målat med blått

Bilderna på apostlarna kommer från den gamla kyrkan och hörde då till läktarbröstningen. De stora skärmarna med apostlar har nu konserverats. Foto Ninni Ekre.