Kastlösa kyrka

Konservering av väggmålning på Öland

1954 återinvigdes Kastlösa kyrka efter en genomgripande inre renovering. Hela interiören förändrades och i koret sattes bågfönstren igen. På korväggen uppfördes en fresk av konstnären Waldemar Lorentzon, med motivet ”Den återvändande Kristus”.

För en tid sedan uppmärksammade kyrkans personal att förgyllda partier hade börjat lossna från väggen och böjde sig utåt. Det är figurernas glorior och ett målat rökelsekar som är förgyllda.

Under en vecka i januari var konservatorer från Jönköpings läns museum på plats och fäste tillbaka de skadade partierna. Samtidigt gjordes en försiktig rengöring av målningen.

Ansikte målat på vägg. håret i guld lossnar från väggen

Detaljbild av Kristi gloria före konservering, foto Gunnel Rosenquist.


Byggnadsställning inomhus framför en vägg med målerier

Väggmålningen är imponerande i koret. Foto Ninni Ekre.