Bergs kyrka

Nykonserverade föremål i kyrkan som varit stängd i nio år på grund av dåligt klimat

Efter många år är nu klimatproblemen åtgärdade i Bergs kyrka norr om Växjö. Inför renoveringen hjälpte vi till med intäckning och skydd av inventarierna och till nyöppningen har vi konserverat, mögelsanerat och gjort en allmän översyn av bemålade inventarier och inredning.

Fyra träskulpturer med skägg.

De vita lapparna skyddade löst sittande färg under tiden som kyrkan renoverades. Vid konserveringen fästes färgen tillbaka, gubbarna blev rena och lapparna togs bort. Foto Ninni Ekre.


På håll syns predikstol och kor inuti en kyrka

Interiören i Bergs kyrka innan renovering. Foto Gunnel Rosenquist.

Träskulptur i form av ett kors på väggen

Det medeltida krucifixet är ganska välbevarat och har bland annat sanerats från mögel. Foto Ninni Ekre.