Askeryds kyrka

Draperimålning i undangömd nisch konserveras

Fragment av väggmålningar från 1700-talet finns på undangömda ställen i Askeryds kyrka, bland annat i en nisch i en igensatt ingång i södra väggen. Dekorationen är målad med kalk och limfärg på ett par brädor längst upp i nischen och all färg satt lös. Måleriet konserverades under 2017.

Ett rektangulärt hål utgör en nisch i väggen, med målningar i nischens tak.taket

Draperimålningen är idag bara synlig upptill i denna väggnisch. Foto Gunnel Rosenquist.


Röd målning på vitmålade brädor i ett litet tak. En person ligger nedanför, knän och tröja syns.

För att komma åt och arbeta med målningen fick vi ligga på rygg inne i nischen. Foto Gunnel Rosenquist.