Residenset i Jönköping

Konservering av interiörmåleri i länsresidenset i Jönköping

Historik

När residenset uppfördes i slutet av 1800-talet målades trapphallen tidsenligt med gröna väggfält, brunt ramverk och schabloner med stiliserade blomsterbårder. Väggmålningarna i salongen tillkom på 1900-talet.

Konservering

Dekorationen i trapphallen frilades och konserverdes 1999. Nya skador och spjälkande färgskikt i trapphall och salong har återkonserverats år 2016.

Vägg med dekorationsmålning. Till höger i rummet står en vit kakelugn.

Den östra väggen i salongen är nykonserverad. Foto Ninni Ekre, efter konservering.


Gröna väggar med bruna kanter. Del av valvbåge mot nästa rum

Trapphallen med originalmåleri från slutet av 1800-talet. Färgspjälkningarna var kraftiga och spridda över hela väggen. Foto Gunnel Rosenquist, före konservering.

Kvinna med blå handskar står nära en vägg och arbetar med ytanmed blå hand

Gunnel Rosenquist fixerar spjälkande färgskikt i trapphallen. Foto Ninni Ekre, under konservering.