Kumlaby kyrka

Konservering av utvändig äldre puts på Kumlaby kyrka på Visingsö

Under sommaren 2016 restaurerades hela fasaden på Kumlaby kyrka. Kring ett par äldre, medeltida fönsteröppningar fanns rester av både medeltida och 1600-talsputs, delvis med mycket små fragment av en röd dekor. Lös puts stabiliserades av vår konservator som också lagade det fina nätverk av sprickor som fanns i den medeltida putsen.

Mörkt fönster i en putsad och kalkad vägg

På norrsidan finns spår efter kyrkans äldsta fönsternisch, smal och med spetsbåde. Nischen förstördes delvis på 1600-talet när ett större, fyrkantikgt fönster sattes in i stället. Det fina nätverket av sprickor i den äldre nischen har lagats av konservator. Ytan ska sedan kalkas tillsammans med hela fasaden. Foto Gunnel Rosenquist, efter konservering.


En platta med röd färg hålls intill fragment av röd färg

Den röda dekorfärgen runt norra fönsternischen dokumenterades med hjälp av referensprover. Foto Gunnel Rosenquist, efter konservering.

Vit vägg med svart fönster

Fönstret i den norra fasaden. Foto Margareta Olsson, före restaurering av fasaden.