Byarums kyrka

Undersökning av medeltida vägg inför en planerad tillbyggnation i Byarums kyrka

I Byarums kyrka finns fragment av muralmålningar som är daterade till 1300-talet. Strax intill på samma vägg önskade församlingen ta upp en ny öppning i muren. För att inte förstöra äldre väggmåleri där den nya öppningen planerades, undersöktes först puts- och kalkskikten av vår konservator.

Vitkalkad kyrka med blå himmel bakom

Kyrkan sedd från sydost. Foto Ninni Ekre.


Vitkalkad vägg med fönster. Små röda färgrester på väggen

Det mycket fragmentariska måleriet på norrväggen är daterat till 1300-talet. Några ytterligare fragment återfanns inte vid besiktningen. Foto Ninni Ekre.