Bottnaryds kyrka

Väggmålningar konserveras i Bottnaryds kyrka
Bottnaryds kyrka är invändigt prydd med målningar både på väggar och i tak.

Målningarna utfördes 1694 av målarmästare Johan Falck från Bogesund (nuvarande Ulricehamn). Motiven på väggarna skildrar scener ur Gamla testamentet på södra sidan och ur Nya testamentet på den norra. I taket finns skildringar av både helvetets fasor och av Nya Jerusalem.

Under några veckor pågår konserveringsarbeten på väggmåleriet, som på flera ställen flagnar till följd av rörelser i väggarnas timmer. Samtidigt åtgärdas skador av liknande slag på en del av inventarierna, som orgelfasad, nummertavlor och några av huvudbaneren som hänger i kyrkomuseet, det tidigare Ribbingska gravkoret. Ett par av de senare har transporterats till konservatorsateljén på Jönköpings läns museum, där besökaren kan följa arbetet genom de stora fönstren mot utställningssalarna.

En kyrka invändigt. På väggarna finns det målningar.

På södra korväggen, strax ovanför draperimålningen fanns ett parti med vit beläggning. För att få reda på vad det vita består av har prover skickats på analys.


En sliten målning på en vägg. Färgen har lossnat.

I hörnen mellan långhus och korsarmar har väggmålningarna varit utsatta för extra mycket slitage.