Väggmålning i Kalmar

Trapphusmålning i kvarteret Landshövdingen
Konservering av väggmålning i byggnadsminnet Landshövdingen 16 i Kalmar.

Kvarteret Landshövdingen 16 i Kalmar byggdes om som kontorshus till länsstyrelsen under åren 1950-52. Idag har det status som byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Stockholmsbördige konstnären Armand Rossander (1914-1976) fick i uppdrag att utsmycka det då nyligen ombyggda trapphuset mot Södra Långgatan. Rossander flyttade sin ateljé till Öland på 1940-talet, och väggmåleriet är tydligt inspirerat av det skira öländska ljuset.

Fastigheten hyser hyresgäster inom olika verksamhetsområden. Trappuppgången är flitigt använd, vilket helt naturligt med tiden sätter sina spår i form av slitage, fläckar, skador i putsen osv. Under december månad arbetade konservatorerna med att säkra och laga upp skador, rengöra ytorna och tona in nya lagningar och tidigare missfärgningar. Samtidigt gjordes en enklare färgskiktsundersökning på det målade trappräcket, inför en senare eventuell ommålning.

Del av väggmålning.

Del av väggmålning, nedre plan mot gatan.


Del av väggmålning med repor och fläckar.

Del av väggmålning med repor och fläckar