Vetlanda kyrka

Vetlanda kommun
Målning med en kvinna som spelar orgel. Ovanför henne svävar änglahuvuden.
Bilden av S:ta Cecilia spelande på orgel och omgiven av en änglakör är lämpligt nog precis ovanför orgelläktaren i basilikans mittskepp.
De färgrika väggmålningarna från 1905 i Vetlanda kyrka har konserverats under hösten 2014 och samtidigt åtgärdades några av inventarierna på länsmuseets ateljé.

Ludvig Frid tog tre år på sig att måla väggarna i Vetlanda kyrka och resultatet är imponerande. De har nyligen rengjorts och lagats av länsmuseets konservatorer som konstaterar att målningarna fortfarande är i bra skick. Det stora huvudbanéret över Carl Lejonadler är från 1700-talets mitt och konserverades på museets ateljé i Jönköping.


Huvudbaner. Bladornamentiken på hjälmtäcket var ovanligt yvigt och djupt skuret.

Bladornamentiken på hjälmtäcket var ovanligt yvigt och djupt skuret, Det sträckte sig närmare en halvmeter ut från skölden