Skurups kyrka

Teknisk kontroll, Skurups kyrka
När kalkmålningarna från 1300-talet konserverades i Skurups kyrka 2014 blev Jönköpings läns museum anlitade som teknisk kontrollant, jämte Regionmuseet i Skåne som stod för den antikvariska medverkan.

Valvbåge över ett murat altare och tre små fönstergluggar. Ovanför fönstren gråtonade målningar.

De gotiska valven i Skurups kyrka slogs på 1300-talet.


Målning i kyrkans valv föreställer två personer. Färgerna är slitna och svaga.

Snårestadsmästaren målade valven kring 1300-talets mitt.