Residenset i Karlskrona

Stucktak i Karlskrona
Länsmuseet har undersökt stucktaken på residenset i Karlskrona och åtgärdar dem på uppdrag av Statens fastighetsverk under nästa år.

Hus med rosa och vit fasad. Framför finns en väg och en grön gräsmatta.

Sveriges yngsta residens ligger i Karlskronas världsunika marina miljö. Byggt 1909-1911 efter  arkitekten Hovintendenten Gustaf Lindgrens ritningar.


Matsalsbord på en stor matta under ett stort vitt tak med skulpterad dekor.

Stucktaket i stora matsalen är rikt dekorerat med marina symboler och Gustav V:s namnchiffer.