Järsnäs kyrka

Föremål i Järsnäs kyrka
Omfattande renovering i Järsnäs kyrka under 2014 och 2015. Länsmuseet konserverar inventarierna.

När Järsnäs kyrka renoveras är det länsmuseet som konserverar de gamla målade föremålen. Triumfkrucifix och altaruppsats är i stort behov av konservering för färgen släpper och de är mycket smutsiga. Många föremål har legat undanstoppade på tornvinden, bland annat en äldre predikstol och där har de blivit extra smutsiga. De är också isärplockade och de gamla färgerna är övermålade. Tillsammans med finsnickare och dekorationsmålare ska de nu göras i ordning och placeras i kyrkan där alla kan se dem.

 

En liggande träskulptur av Jesus på korset, med benen närmast betraktaren.

Krucifixet är ommålat på 1900-talet och färgen spjälkar över stora ytor.


Två sidor av en vitmålad predikstol står i ett hörn på vinden.

Den äldre predikstolen på vinden renoveras och får ny placering i kyrkorummet, som museiföremål.