Svenarums kyrka

Föremål i Svenarums kyrka
Samtliga huvudbanér och flera andra bemålade inventarier i Svenarums kyrka konserverades av länsmuseet under 2014.

När Svenarums kyrka helrenoverades under 2013 och 2014 konserverades samtliga huvudbanér, de flesta åtgärdades på länsmuseets ateljé. I kyrkan konserverades också altarmålning, predikstol, nummertavla och det tärningsformade uret.

Ett tärningsformat ur hänger i taket.

Det tärningsformade uret från 1780-talet har urtavlor på alla fyra sidor och hänger mitt i kyrkan, mellan kor och långhus. Förut var det detta urverk som också drev urtavlan på kyrkans fasad.


Rektangulär sköld med en arm som håller en yxa. Omkring skölden är ett snidat och målat bladverk.

Huvudbanéret över Axel Hillebard är drygt 2,5 meter högt, foto före konservering.