Empirinteriör på Öland

Salongen i en privat fastighet på Öland har målningar i empirestil från tidigt 1800-tal. Den sista etappen för konservatorerna har handlat om att laga revor, fästa lös färg och måla in skadade partier i väggmålningarna. Väggarna är målade med limfärg på papper.

 

Övre delen av en dörr. Omkring dörren är väggen målad med pelare och fördjupningar.

Interiören ser mycket mer välbevarad ut när revorna lagats och skadorna retuscherats.


Revor i en väggmålning.

Revor i väggmålningen uppstår när byggnaden rör sig och pappret inte kan stå emot de stora krafter som är i rörelse.