Bottnaryds kyrka

Föremål i Bottnaryds kyrka
Bottnaryds kyrka har en rikt dekorerad interiör med målningar från 1690-talet.

I Bottnaryd finns en mängd föremål bland annat altaruppsatsen som är ett nordtyskt arbete från sent 1600-tal. Flera av inventarierna, däribland en mängd huvudbanér och anvapen har konserverats av länsmuseet under året i en första etapp. Framförallt har kraftigt spjälkande färgskikt åtgärdats.

En blå sköld omgiven av blått och guldfärgat målat bladverk i trä. Skölden hänger på en kyrkvägg.

I gravkoret i kyrkans främre del hänger huvudbanéret över Sven Ribbing tillsammans med fem tillhörande anvapen. Till vänster anvapnet för Svens farmors farmor Mariana Nilsdotter Grip och till höger Svens farfars farfar Knut Pedersson Ribbing.


Ett upplyst altare framför en målad och förgylld tavla i trä i flera våningar, en altaruppsats.

Landshövding Örneklo bodde på Gunillaberg och skänkte altaruppsatsen till kyrkan 1677.