Västrums kyrka

Konservering av begravningsvapen
Snidat trä med skadad förgylld yta.
Förgyllningen släpper och måste konserveras för att inte falla ner och förloras för alltid.
När Benjamin Magnus Croneborg dog 1741 sattes ett minnesmärke upp i Västrums kyrka där han begravdes. Nu 300 år senare släpper både färg och förgyllning.

Huvudbaner kallas de minnesmärken som smyckas med den döda personens familjevapen, bladornamentik och minnestext över personens liv. Det var adelsfamiljer som i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet var angelägna om att deras minne skulle leva vidare genom dessa huvudbanér. De hänger fortfarande kvar i många av Sveriges kyrkor.

Konservatorerna restaurerar huvudbaneret på museets ateljé under mars och april månad 2013.


Begravningsvapen i snidat trä, förgyllt och bemålat.

Huvudbaner över kapten Magnus Benjamin Croneborg, som är begravd i Västrums kyrka.