Söderåkra kyrka

Konservering i Söderåkra kyrka
Tre grupper med bemålade träfigurer skurna i relief. Solen lyser på den ena figurgruppen.
Skulpturgruppen bakom altaret är i ganska bra skick, men det är inte bra att solen kan lysa direkt på. Både värmen och strålningen från solen skadar färgen. Lämplig ljusavskärmning kommer att diskuteras vid konserveringen. Konstnären Gunnar Torhamn gjorde skulpturen 1947.
Jönköpings läns museum åker till Kalmar län och konserverar inventarier i kyrkan Sofia Magdalena i Söderåkra

Flera föremål i Sofia Magdalena kyrka behöver hjälp av konservatorer. Lös färg och förgyllning på orgelfasad, nummertavlor, predikstol och begravningsvapen konserveras för att hålla i många år till. Andra föremål behöver rengöras med försiktiga metoder, vilket också är ett jobb för en konservator. Bland annat rengörs en oljemålning och skulpturgruppen i koret.

Konservatorerna är i kyrkan två veckor i april 2013.


Oval tavla med ett målat begravningsvapen. I överkanten står orden: Ordning och rättvisa.

Begravningsvapnet över Hupenfeldt är av enklare slag med en målad metallskiva utanpå en oval pannå av trä.

Figurklippt metallplåt med minnestext. Överkanten av plåten har formen av en krona.

Minnestexten är skriven på en metallplatta och hänger på väggen nedanför. Om minnesplattan av någon anledning skulle försvinna förlorar begravningsvapnet mycket av sitt historiska värde.