Konservering

Målerikonservering och skadeinventering är vår specialitet! Jönköpings läns museum har i mer än 50 år arbetat med bevarandefrågor och konservering av det bemålade kulturarvet för att det ska kunna brukas och vara tillgängligt nu och i framtiden.

Konservator i arbete

Med bred kompetens arbetar vi med uppdrag för Svenska kyrkan, privatpersoner, kommuner, privata eller offentliga institutioner och organisationer liksom för andra museer. Konservatorerna svarar även för viss vård och konservering av museets egna föremålsarkiv. Genom många års uppdragsverksamhet finns stor kunskap och erfarenhet samlad om konservering i Jönköpings, såväl som i angränsande Kalmar och Kronobergs, län.

Konservatorns viktigaste uppgift är att förebygga eller åtgärda skador så att föremål bevaras så oförvanskade som möjligt för kommande generationer.

Läs mer om konservering och vad vi kan erbjuda i vår broshyr.
Omslagsbild broshyr
Konservering (pdf, 4 MB nytt fönster) >


Kontaktperson konservering

Gunnel Rosenquist
Projektkoordinator
Tel: 036-30 18 69
gunnel.rosenquist@jkpglm.se