Tillgänglighet på museet

Eftersom vi vill erbjuda ett museum för alla försöker vi ständigt att förbättra tillgängligheten. Så låt oss veta vad det är du saknar. Då kanske vi kan åtgärda det till ditt nästa besök eller kanske hjälpa dig med en gång.

En entré med texten "arkiv, bibliotek, museum".
Huvudentrén är gemensam med Arkivhuset och Stadsbiblioteket.

Ett glasparti med glasdörrar.
Museets entré som du når efter det att du passerat den gemensamma huvudentrén.

Lätt att ta sig in via museets entréer

Museets båda ingångar når du från gatuplan. Gångvägarna framför entréerna är framkomliga.  Där tar du dig in genom automatiska skjutdörrar som är befriade från trösklar. Huvudentrén som vi delar med bibliotek och arkivhus har en yttre entrédörr som är 120 cm bred. Dörrarna in till museet är 100 cm breda. Alla är automatiska skjutdörrar försedda med väl synlig markering.

En ramp som leder till en stor dörr.
Salen Norra galleriet ligger på andra våningen men i en äldre del av byggnaden. Förbindelsen mellan Norra galleriet och museets övriga utställningslokaler på andra våningen sker via denna ramp.

Två glasdörrar med vågig markering.
Glasdörrarna in till utställningssalen har markering för att uppmärksamma dig på att det är glasdörrar. De öppnas automatiskt när du närmar dig dem.

Museet har två våningsplan

Museet har två våningsplan. Det övre våningsplanet är något mindre än entréplanet. De uppnår sammanlagt  cirka 2700 kvadratmeter. Övre våningsplan innehåller sex utställningssalar varav en med hörslinga. En av salarna har en ramp. Salarna har dörrar som öppnas automatiskt. De är tillverkade i glas och extra markerade för att synas. Det nedre våningsplanet innehåller reception, museibutik, entréhall, samt en stor utställningssal och sex mindre. Även här används automatiska dörrar i glas extramarkerade för synbarhetens skull.

 

Trappsteg i ek försedda med svart markering i ytterkant av stegen.
Så här ser trappstegen ut i våra två stora trappor som förbinder våra två utställningsvåningar.

En trappa med ledstång på varje sida. Trappan är i trä.
En av våra två stora trappor som förbinder våra två utställningsvåningar.

 

Förflyttning mellan våningsplanen

Museets två våningar når du med hjälp av en stor rymlig hiss eller via två breda trappor. Hissen saknar ljudlig information samt taktil markering på hissknapparna. Hissen har larm som hörs i byggnaden. Trapporna har kontrastmarkering på de översta och understa stegen.
Aluminiumfärgade hiss. Till höger om hissen en svart skylt med texten hiss.
Hissen fotograferad i entréplan.

Sitta i utställningssalarna

I flera av utställningssalarna kan du sitta på stabila bänkar. Saknas bänkar får du låna en uppfällbar pall som är lätt och som du kan bära med dig. Receptionen hjälper dig.

En ljus utställningssal med ett fönster i mitten. I mitten av salen står det bänkar.
Använd gärna våra bänkar som står placerade i våra utställningssalar.

Toaletter – en bred och två smala

I gatuplan finns museets tre toaletter; varav en är bredare och anpassad för eldriven rullstol och försedd med  skötbord för mindre barn.
Tre toalettdörrar i rad. Två smala dörrar och en bred.

Bemanning

Museet är alltid bemannat med en museivärd och en receptionist. Du träffar receptionisten i receptionen som ligger i anslutning till museets butik, nedanför en av våra stora trappor i mitten av entréplan. Värden är vid informationsdisken som är placerad framför en stor välvd vägg i museets mitt. Observera att både receptionen och informationsdisken saknar hörselteknisk utrustning.

Ytterkläder

Använd gärna klädhängarna i garderoben eller de låsbara skåpen. Garderoben hittar du i entréplan men observera att den är obevakad.

Låna en rullstol

Behöver du en rullstol vid ditt museibesök får du gärna låna en av våra två rullstolar. De finns i garderoben i entréplan. Du kan också be personalen i reception om hjälp.

Två rullstolar. En sedd från sidan och en sedd framifrån.

Vi lånar gärna ut våra två rullstolar.

Ledarhundar är välkomna men inga andra djur

Vi vill att människor med allergi och astma också ska kunna besöka museet. Därför får du inte ta med din katt, hund, fågel eller något annat husdjur in på museet. Ledarhundar är däremot välkomna.

Högtalare och hörslinga

Alla våra offentliga lokaler har högtalare. Hörslinga finns i alla utställningssalar på övre plan samt på nedre plan i Gula salen och Verkstad 1.

Syntolkning och tecken tolkning – beställ vid behov

Har du behov av syn- eller/och teckentolkning? Vi saknar permanent syn- och teckentolkning men beställer det till dig om du låter oss veta det i god tid.

Starka dofter/blinkande ljus

Om någon av våra salar kommer innehålla starka dofter eller blinkande ljus kommer vi informera om det vid ingången till salen. Vi uppmanar dig och andra besökare att komma doftfria.

Adress

Jönköpings läns museum ligger utmed Slottsgatan och har adress Dag Hammarskjölds plats 2 i Jönköping.

Parkering för handikapp, bil och buss

Avståndet mellan museet och de tre intilliggande parkeringshusen är mindre än 200 meter. Inom samma avstånd finns dessutom Östra torget som har gott om parkeringsplatser. Det finns även parkeringsplatser på Museigatan utanför museibyggnaden. En av dem är handikapparkering (mindre än 100 meter från museets entré). Bussar parkerar på speciella bussparkeringsplatser på Östra torget.
En parkeringsruta med en rullstolssymbol i.

Bussar och hållplatser

De flesta stadsbussar och många länsbussar har hållplatser i två riktningar på Slottsgatan utanför museet. Hållplatsen med färdriktning österut  är placerad cirka 15 meter från museets sidoentré. Hållplatsen med färdriktning västerut är placerad cirka 35 meter från museets sidoentré. De båda hållplatserna har namnet Stadsbiblioteket. (Stadsbiblioteket är granne med museet.) I Jönköpings kommun har Jönköpings Länstrafik ansvar för linjetrafiken med tåg och buss. På Länstrafikens hemsida hittar du bland annat information om kartor, tider och biljettpriser.

Flera bussföretag har omfattande linjetrafik till och/eller via Jönköping. De stannar vanligtvis vid Jönköpings resecentrum inom 1000 meter från museet.

En buss vid en hållplats.
Hållplatsen precis utanför museet tar passagerarna i östlig riktning. På andra sidan gatan är hållplatsen för bussar som kör västerut.

Tågtrafik

Jönköping har goda lokala och regionala tågförbindelser på sträckan Skövde – Falköping – Jönköping – Nässjö som ansluter till nationella järnvägsnät. Tågstastionen ligger vid resecentrum inom 1000 meter från museet. På Jönköpings Länstrafiks hemsida finns hänvisningar om vilka tåg som går till vilka orter, linjesträckningar och priser.

Jönköpings Länstrafik (Jönköpings Länstrafiks hemsida) >

Kontaktperson vid frågor om tillgänglighet på museet

Marie Källvant
E-post: marie.kallvant@jkpglm.se
Telefon 036-30 18 67

Informationen är uppdaterad 2016-04-28