Tillgänglighet

Eftersom vi vill erbjuda ett museum för alla försöker vi ständigt att förbättra tillgängligheten. Så låt oss veta vad det är du saknar. Då kanske vi kan åtgärda det till ditt nästa besök eller kanske hjälpa dig med en gång. Det gäller alla våra lokaler, platser och digitala kanaler.

Kontaktperson vid frågor om tillgänglighet på museet

Marie Källvant telefon 036-30 18 67
e-post marie.kallvant@jkpglm.se 

Kontaktperson vid frågor om tillgänglighet på hemsidan

Lena Andersson telefon 036-30 18 22
e-post lena.andersson@jkpglm.se

Informationen är uppdaterad 2016-04-28


Fotografering tilllåten

Det är tillåtet att fotografera och filma i museets utställningssalar men använd gärna hashtag #jkpglm. Tillståndet gäller privatpersoner och då enbart för eget bruk. Ett villkor är att fotograferingen sker utan bildstativ. Reglerna gäller om inget annat anges i utställningssalen. För all övrig fotografering/filmning gäller museets fastslagna taxa. Ej avtalad fotografering med vinstsyfte är förbjuden.

Ring 036/30 18 00, vardagar
kl 9–16 för ytterligare information.